وکیل شرکت شما از ما

 

آیا می دانید
وکیل امداد اولین وبسایت تخصصی ارائه‌ی خدمات حقوقی به شرکت هاست

وکیل شرکت دارای وظایف تخصصی می‌باشد که متفاوت از وکلای اشخاص است.

از جمله وظایف تخصصی وکیل شرکت می‌توان به مواردی نظیر تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی شرکت‌ها، پیگیری امور مالکیت فکری شرکت‌ها، بررسی اسناد مالی شرکت‌ها، پیگیری امور ثبتی شرکت‌ها، وصول مطالبات شرکت‌ها، پیگیری امور بیمه‌ای شرکت‌ها، پیگیری امور مالیاتی شرکت‌ها، پیگیری امور گمرکی و بازرگانی شرکت‌ها، پیگیری دعاوی و اختلافات شرکت‌ها و مشاوره حقوقی امور درون و برون سازمانی شرکت‌ها اشاره کرد. ‌

وکیل امداد اولین ارائه‌دهنده خدمات حقوقی به شرکت‌ها در نظر دارد که با استفاده از وکلای متخصص و با نگرشی متفاوت از ابتدا تا انتها در مسیر صنعت و تجارت تمامی شرکت‌ها و موسسات را همراهی نماید.

با دانلود و نصب اپلیکیشن وکیل امداد،
وکیل شما همواره همراه شماست!

وکیل شرکت

شما از ما

 

آیا می دانید
وکیل امداد اولین وبسایت تخصصی ارائه‌ی خدمات حقوقی به شرکت هاست

آیا می دانید
وظایف وکیل شرکت متفاوت از وکلای اشخاص است؟؟!!

  • تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی شرکت‌ها
  • پیگیری امور مالکیت فکری شرکت‌ها
  • بررسی اسناد مالی شرکت‌ها
  • پیگیری امور ثبتی شرکت‌ها
  • وصول مطالبات شرکت‌ها
  • پیگیری امور بیمه‌ای شرکت‌ها
  • پیگیری امور مالیاتی شرکت‌ها
  • پیگیری امور گمرکی و بازرگانی شرکت‌ها
  • پیگیری دعاوی و اختلافات شرکت‌ها
  • مشاوره حقوقی در امور درون و برون سازمانی شرکت‌ها

از مهمترین وظایف وکیل شرکت می باشد.

با دانلود و نصب اپلیکیشن وکیل امداد،
وکیل شما همواره همراه شماست!