اهمیت شرکت‌های تجاری

اهمیت شرکت‌های تجاری | وکیل امداد

شرکت‌های تجاری از نظر اقتصادی، اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هر چند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است، ابزار و سرمایه‌ی مجموعه‌های صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد.

این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می‌گیرد.

در این باره، کافی است به شرکت‌های بزرگ تجاری به اصطلاح چند ملیتی اشاره کنیم که در طول قرن حاضر در کشورهای بزرگ صنعتی تشکیل یافته، با فرو پاشی نظام کمونیستی و گرایش جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد، رقبای دولتی خود را از دست می‌دهند.

مسئولیت فعالان تجاری

شرکت در سیستم‌های حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می‌کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آن‌ها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه‌ی پرداخت دیون آنها به طلبکاران است.

اما اشخاصی که فعالیت تجاری‌شان از طریق تشکیل شرکت انجام می‌گیرد، مسئولیتی عمدتاً محدود دارند و فقط تا آن بخش از دارایی‌شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته‌اند.

همین مزیت شرکت موجب شده است که در دنیای اقتصادی غرب، حتی تجار انفرادی، به جای فعالیت تجاری سنتی، در قالب شرکت‌های به اصطلاح «تک شریک» به تجارت بپردازند تا در عین اینکه در کنار شرکای دیگر قرار نمی‌گیرند، مسئولیت‌شان، در قبال طلبکاران، محدود به سرمایه‌ای شود که به شرکت تک شریک اختصاص داده‌اند.

تفکیک مسئولیت فعالان تجاری

وقتی مؤسسه یا مجموعه‌ای تجاری فقط به یک نفر تعلق دارد، تفکیک مسائل ناشی از گرداندن سرمایه و اداره مجموعه اغلب مطرح نمی‌شود و صاحب مؤسسه به طور مستقل، اختیار به کارگیری و اداره‌ی سرمایه را بدون مراجعه به تصمیم اشخاص ثالث دارد و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن بکند.

بر عکس، زمانی که همین مؤسسه در مالکیت اشخاص متعدد است، ممکن است گرداندن سرمایه و اداره‌ی مؤسسه در اختیار شخص واحد نباشد.

نمونه بارز این وضعیت را در شرکت‌های سهامی می‌بینیم که در آنها در کنار شرکا، یعنی مالکان شرکت که اداره کنندگان سرمایه‌اند، مدیران و کارکنان شرکت اداره مؤسسه را بر عهده دارند.

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه