تنظیم، ویرایش، اصلاح و اظهارنظر حقوقی در خصوص تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی خود را توسط وکلای مجرب این موسسه به انجام برسانید.

فرم درخواست تنظیم قرارداد

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : doc, docx, jpg, gif, png, pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .