چگونه تفاهم‌نامه همکاری استارتاپ تنظیم کنیم؟

در راه‌اندازی یک ایده استارتاپی نیاز به تعدادی همکار دارید تا بتوانید ایده خود را به سرانجام برسانید. اگر قصد دارید که برای ایده استارتاپی خود با دیگران برنامه‌ریزی کنید لازم و ضروری است که در ابتدای امر تفاهم نامه همکاری تنظیم کنید. علت این امر اینست که در ابتدای کار اصولاً بین افراد روابط دوستانه‌ای وجود دارد ولی بعد از راه اندازی و درآمدزایی اختلاف‌نظرها آغاز می‌شود. این اختلاف نظرها موجب شکست ایده استارتاپی می‌شود. پس در ابتدای همکاری برای ایده استارتاپی لازمست که بین افراد تفاهم نامه همکاری تنظیم شود.

تنظیم تفاهم نامه همکاری استارتاپ

برای تنظیم تفاهم‌نامه همکاری استارتاپ لازمست که مواردی نظیر اطلاعات افراد، موضوع تفاهم نامه، زمینه‌های همکاری هر یک از افراد، تعهدات مشترک، مدت تفاهم‌نامه، حفظ اسرار، ضمانت اجرا و میزان سهام هر فرد مدنظر قرار گیرد.

اطلاعات افراد تفاهم نامه

در ابتدای تفاهم نامه همکاری لازمست اطلاعات و مشخصات فردی هر یک از افراد به صورت کامل نوشته شود. اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، شماره شناسنامه و آدرس پستی.

موضوع تفاهم نامه

در موضوع تفاهم نامه همکاری استارتاپ، باید هدف اصلی و حوزه کاری آنها به طور دقیق ذکر شود. موضوع تفاهم نامه با موارد دیگر تفاهم نامه نظیر زمینه‌های همکاری، تعهدات هر یک از افراد، حفظ اسرار و ضمانت اجرا در ارتباط است و لازمست که به طور مشخص موضوع ایده استارتاپی را مشخص کند.

زمینه‌های همکاری

در زمینه‌های همکاری به طور مشخص باید وظایف هر یک از افراد به طور دقیق و کامل مشخص گردد. در این جا باید وظایف محوله هر فرد در مقابل دیگران نیز ذکر گردد.

تعهدات مشترک

در تعهدات مشترک، تعهداتی کلی افراد نظیر شرکت در کلیه جلسات، عدم همکاری با شرکت‌های رقیب، ساعت کاری، وظایف مشترک و … باید ذکر گردد.

مدت تفاهم‌نامه

مدت اعتبار تفاهم‌نامه همکاری استارتاپ اصولاً از زمان امضای تفاهم‌نامه آغاز می‌گردد و در زمانی که شرکت ثبت شود و شخصیت حقوقی آن شکل گیرد پایان می‌یابد.

حفظ اسرار

در قسمت حفظ اسرار باید اطلاعات و داده‌هایی که دارای ارزش محرمانگی هستند به طور دقیق مشخص و ذکر گردد. این قسمت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و لازمست که افراد در آن دقت نظر داشته باشند و ضمانت اجرای کافی برای آن پیش‌بینی کنند.

ضمانت اجرا

در این قسمت مسئولیت و ضمانت اجرای تخطی از تفاهم‌نامه ذکر می‌گردد. در این جا می‌توان به صورت دقیق مشخص کرد که هر یک از افراد در صورت تخطی از هر یک از موارد فوق چه خسارتی پرداخت کند. یکی از مواردی که می‌توان در اینجا مدنظر قرار داد بحث کناره‌گیری هر یک از افراد است. می‌توان ضمانت اجرای لازم و خسارت آن در صورت کناره‌گیری هر یک از افراد پیش‌بینی گردد.

میزان سهام

میزان سهام در نظر گرفته شده برای هر یک از افراد در اینجا ذکر می‌شود. لازمست ذکر گردد که این میزان سهام در زمان ثبت شرکت نیز اعمال گردد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه